Punt Paars

Punt Paars

Dit jaar lanceert de Zomer van Antwerpen in samenwerking met Universiteit Antwerpen Punt Paars, een (gender)safe zone op de Zomerfabriek om te informeren en praten over seksueel geweld, seksuele intimidatie en genderissues. We doen actief onderzoek naar de vraag ‘ben je oké?’. Dit vragen we ook aan jou. En kijk om je heen! Zie je vormen van ongewenst gedrag, spreek iemand erop aan. Check bij de ander en de omstaander. Dat kan ook nog steeds op afstand. Als je je oncomfortabel voelt, kom naar Punt Paars. We sensibiliseren door het opvallende punt, zodat je sneller seksueel grensoverschrijdend gedrag (SGG) herkent. 

Punt Paars is bedoeld als pilootproject om de Zomerfabriek extra te beveiligen rond seksueel grensoverschrijdend gedrag (SGG) op het terrein van de Zomer van Antwerpen. SGG vormt namelijk een wereldwijd probleem op festivals, zo ook in België. Wist je dat uit een peiling van Plan International in 2018 onder zeshonderd jongeren is gebleken dat...

...60% erkende dat seksueel, lichamelijk en/of psychisch grensoverschrijdend gedrag op festivals aanwezig tot zeer aanwezig is. 

… 1 op de 6 meisjes aangaf dat ze de voorbije drie jaar minstens één keer slachtoffer is geweest van seksuele intimidatie op festivals. 

… 40% van de getuigen doorgaans niet reageert op een incident en weggaat.

Op Punt Paars kun je ook de vragenlijst invullen, welke gaat over je ervaring met grensoverschrijdend gedrag binnen de Zomerfabriek en daar omheen. Ook vragen we naar wat de organisatie kan doen om deze kwestie te kaderen en de festivalzone extra te beveiligen. Resultaten uit de action-research methode leiden tot het uitrollen van een genuanceerder protocol, safe zone en beleid. Zo kan vanuit de sector een signaal afgegeven worden dat festivals dienen te evolueren naar een veilige festieve zone, ook voor vrouwen.

 

Voor meer informatie rond dit onderzoek, mail naar fleur.scharrenburg@student.uantwerpen.be 

En kijk op Instagram: @puntpaars

Dit onderzoek wordt mede mogelijk gemaakt door Universiteit Antwerpen en Lokaal Marktonderzoek Vlaanderen.

 

Toegang
Vrije toegang
Samenvatting

Dinsdag t/m zondag 

vanaf 19u 
 

Het terras en grasveld zijn vrij toegankelijk en je hoeft hiervoor niet te reserveren. Ook onze events zijn gratis, maar om het veilig te houden geldt er wel een maximum capaciteit voor events die binnen plaats vinden. Het kan dus zijn dat je even moet wachten om toegang te krijgen. Zo blijft het voor iedereen veilig en aangenaam. Conform de huidige veiligheidsmaatregelen vragen we bij binnenkomst je naam en telefoonnummer.

Iconen
Volg ons
#gendersafety