PAST EVENT: Habibi

‘Lgbtq en moslim? Dat kan en mag toch niet? Bestaat dat wel?’ Op het eerste gezicht lijkt het misschien een tegenstrijdigheid. Het roept vragen op, reacties van ongeloof, verwondering en onbegrip. Bij sommigen een mate van weerstand en zelfs weerzin.                     

Wim Peumans sprak de voorbije tien jaar met lgbt-moslims, trok er samen mee op en vroeg hen een dagboek bij te houden. Op basis van foto’s en de getuigenissen bracht kunstenaar Sami Ammar de mannen en vrouwen die Wim ontmoette tot leven in kleurrijke kunstwerken.

Uit de verhalen en schilderijen in deze expo spreekt een strijd tussen twee werelden: de wereld van de ouders en die van lgbt’s. Gekneld tussen hoop en angst, verwachtingen en dromen, spreken en zwijgen, ontkenning en acceptatie, familie en seksualiteit, God en zichzelf, zijn lgbt-moslims vooral op zoek naar liefde; naar iemand die ze habibi – mijn liefje – kunnen noemen.

Sami Ammar is een jong opkomend Marokkaans-Belgisch kunstenaar. (IG: @samart.jpg)

Wim Peumans (1984) is Belgisch schrijver en woont in Kanne, de Belgische voortuin van het Nederlandse Maastricht. Hij behaalde een doctoraat in antropologie (KU Leuven) en was verbonden aan de universiteiten van Kent (Canterbury) en Witwatersrand (Johannesburg). Wim publiceerde een politieke biografie en twee bekroonde academische boeken over seksualiteit, migratie en religie. Hij ontving de Marguerite Lefèvreprijs voor Genderstudies (2010) en de Honorable Mention van de Association for Middle East Women’s Studies Book Award (2019). Het boek gekoppeld aan deze tentoonstelling, Habibi – het lief en leed van lgbt-moslims (Uitgeverij Vrijdag) is verkrijgbaar aan de balie of jouw favoriete boekhandel. (IG: Wim Peumans)

 

Habibi (ENG) 

‘LGBTQ and Muslim? But that’s not allowed? Does it even exist?’ At first sight it may seem a contradiction. It raises questions, disbelief, surprise and incomprehension. To some even a degree of resistance and even disgust.

Over the past decade Wim Peumans talked to LGBT Muslims, hung out with them and asked them to maintain a diary. Based on photographs and their testimonies, artist Sami Ammar brought these men and women to life in paintings.

The stories and artworks in this expo reveal a struggle between two worlds: the world of parents and that of LGBT’s. Trapped between hope and fear, expectations and dreams, speaking and silence, denial and acceptance, family and sexuality, God and themselves, LGBT Muslims are mostly looking for love; for someone they can call habibi – my sweetheart.

Sami Ammar is a young and upcoming Moroccan-Belgian artist. (IG: samart.jpg)

Wim Peumans (1984) is a Belgian writer and lives on the Dutch-Belgian border near Maastricht. He holds a PhD in Anthropology (KU Leuven) and was affiliated to the universities of Kent (Canterbury) and Witwatersrand (Johannesburg). Wim published four books: a political biography, two academic books on sexuality, religion and migration, including the English book, ‘Queer Muslims in Europe’ (Bloomsbury). His work received the Marguerite Lefèvre Award for Genderstudies (2010) and the Honorable Mention of the Association for Middle East Women’s Studies Book Award (2019). Habibi, the Dutch book accompanying this exhibition, and ‘Queer Muslims in Europe’ are available at the bookstore. (IG: wimpeumans)

 

Kunstwerk Sami Ammar
Toegang
Vrije toegang
Infobox

Expo: 

29 juni t/m 11juli

15u - 20u in de Boogloods 

 

Boekvoorstelling, table talk & live muziek:

10 juli

Vanaf 19u in de Lounge en op het Terras

 

**Breng je mondmasker mee**

 

 

Locatie

Zomerfabriek

Adres

Minkelersstraat 2
2600 Berchem
België

51.207681, 4.437848

Iconen

drinken

_drinken

eten

_etendrinken
Volg ons