Huisregels

Huisregels (wees lief voor elkaar)

• Elke bezoeker van de Zomerfabriek wordt geacht dit intern reglement gelezen te hebben en hiermee akkoord te gaan.

• Toegang tot de clubruimte, de bar en The Lounge kan enkel voor wie minimum 16 jaar is. Wie jonger is dient vergezeld te zijn door een ouder. Bij twijfel mag de sfeerbeheerder de bezoeker vragen zijn of haar leeftijd aan te tonen door middel van een identiteitsbewijs.

• Elke bezoeker heeft een identiteitsbewijs op zak: geldig paspoort, rijbewijs of ander identiteitsbewijs.

• Drugsgebruik en/of het dealen ervan op het terrein van de Zomerfabriek is verboden. 

• Personen in kennelijke staat van dronkenschap worden niet op het terrein toegelaten. 

• Er wordt geen alcohol geschonken aan personen die jonger zijn dan 16 jaar. Bij twijfel mag de barmedewerker de bezoeker vragen zijn of haar leeftijd aan te tonen door middel van een identiteitsbewijs.

• Personen die in welke vorm dan ook overlast aan de omgeving veroorzaken worden niet op het terrein toegelaten.

• De organisatie behoudt zich het recht voor om personen te weigeren die zich in het verleden op het terrein hebben misdragen.

• Het is niet toegestaan om bij wet verboden goederen te verhandelen in en rond de Zomerfabriek.

• Bij constatering van strafbare feiten in en rond de Zomerfabriek wordt meteen de politie verwittigd.

• Bedreiging, mishandeling, intimidatie en discriminatie en andere vormen van agressie zijn verboden. We hanteren een nultolerantie voor alle intimidatie en discriminatie.

• Dieren zijn niet toegelaten op het terrein.

• Fietsen zijn niet toegelaten op het terrein.

• Voorwerpen die als wapen gebruikt zouden kunnen worden, worden in beslag genomen. 

• Het is ten allen tijde verboden te roken in de binnenruimtes en in de sportzone. 

• Je kan op het terrein onze festivalfotograaf tegenkomen. Indien mogelijk zullen zij op voorhand toestemming vragen om een foto van je te maken. Mocht je jezelf tegenkomen op één van onze gepubliceerde foto’s en je gaat hier niet mee akkoord, contacteer sanne@zva.be.

• Elke overtreding van dit huisreglement kan leiden tot onmiddellijke verwijdering van het terrein, door de sfeerbeheerders of door de politie.

• In situaties waarin de huisregels niet voorzien, beslist Zomer van Antwerpen over mogelijk te nemen maatregelen.

NON-DISCRIMINATIE CHARTER

Zomer van Antwerpen zet haar deuren open voor alle leeftijden en culturen. Op de Zomerfabriek is iedereen welkom en zetten we onze schouders onder een toffe zomersfeer. Om ons gastvrije karakter te kunnen behouden, vragen we je hier mee over te waken. We hanteren een nultolerantie voor alle intimidatie en discriminatie, waaronder, -maar niet beperkt tot- :

- stalking
- intimidatie
- beledigende opmerkingen
- fysieke aanval en / of geweld
- ongepaste fotografie of opnames
- ongepast fysiek contact
- ongewenste lichamelijke aandacht

In relatie tot, maar niet beperkt tot:
- kleur
- nationaliteit
- geslacht / gender
- seksuele geaardheid
- leeftijd
- lichaamsgrootte
- beperkingen
- uiterlijk
- godsdienst

Iedereen die deel uitmaakt van Zomer van Antwerpen/Zomerfabriek -bezoekers, medewerkers, standhouders, gasten, pers, artiesten etc- is onderworpen aan ons non-discriminatie en non-intimidatie-beleid en valt onder dezelfde normen. Bij grensoverschrijdend gedrag, seksuele intimidatie of discriminerende intimidatie zoals hierboven vermeld, ondernemen onze medewerkers meteen actie in elke vorm die zij passend vinden.

Als je je ongepast benaderd voelt, of als je dit ziet gebeuren bij anderen, spreek dan meteen een medewerker aan. Onze medewerkers zijn te herkennen aan hun t-shirt van Zomer van Antwerpen/Zomerfabriek of hun blauwe Zomer van Antwerpen hoodie. Indien nodig, nemen wij contact op met de politie of hulpdiensten. Alvast bedankt om voor elkaar te zorgen en mee te helpen aan een fijne, vrije sfeer voor iedereen op de Zomerfabriek!